Bolje Izdati ploču nego prijatelja
Slovenija SLS 003
7" EP


A1
Cirkus
Ratna pjesmaA2
Maja
Kad sunce opet zađe


Produkcija: KUD Idijoti