Lutke na koncu

Slovenija SLS 05
7" Ep


A1
L
utke na koncu 

B2
O'bella ciao
Kako da živim bez para

Produkcija: KUD Idijoti